Akademiese wrak?

akademie

DIE AKADEMIESE DEEL VAN DIE EERSTE TWEE JAAR VAN JOU HOëRSKOOLLOOPBAAN SAL JOU NOGAL AAN DIE LAERSKOOL HERINNER.  DIE VAKKE SAL OMTRENT DIESELFDE WEES. 

WAT WEL ANDERS SAL WEES, IS DIE NUWE OMGEWING, NUWE MAATS EN BUIGSAME EKSAMENTYE.  DIT IS VIR ONS BELANGRIK DAT JY GEMAKLIK IS TERWYL JY EKSAMEN SKRYF.  IN HTS SASOLBURG SAL JY OOK BEGIN KENNIS MAAK MET TEGNIESE VAKKE SODAT DIT VIR JOU MAKLIKER IS OM ‘N VAKKEUSE TE MAAK IN GRAAD 10.

In graad 10 begin jy regtig spesialiseer in die tegniese rigting van jou keuse.  Daar is nou 9 vakke waarvan jy kan kies!  Wat meer is, is jy stap uit matriek met ‘n N3-kwalifikasie! EN jy hoef nie meer deur ‘suiwer’ Wiskunde en Wetenskap te stoei nie!  Want jy kan nou eerder TEGNIESE wiskunde en TEGNIESE wetenskap neem.  Dit is ‘n Wiskunde en Wetenskap wat deur die tegniese industrie erken word en wat jy, met ander woorde, eendag in jou werk sal kan gebruik!

HTS Sasolburg is ‘n tegniese fokusskool.  Dit beteken net wat dit sê: Ons fokus op tegnies.  Wat beteken dit vir jou as leerder?

gr-8-en-9

Jou vakke sal soortgelyk wees aan die vakke wat jy in graad 7 gehad het.  Wat wel anders sal wees is dat jy addisionele Tegnologie periodes sal hê.  Op die manier sal jy ‘n kans kry om aan elke tegniese vak blootgestel te word, sodat dit vir jou makliker is om aan die einde van graad 9, jou graad 10 spesialisvakke te kies.

fr-10-11-12

Hier raak dinge interessant!  Nou kan jy spesialiseer. Jou vakpakket sal dan soos volg lyk:

 1.  Huistaal:  Siende dat HTS ‘n dubbelmedium is sal dit Afrikaans Huistaal, of English Homelanguage wees.  Siende dat jy die afrikaanse weergawe van hierdie bladsy lees, neem ons aan dit is Afrikaans Huistaal.
 2. Eerste Addisionele taal:  Weereens, dubbelmedium, dus Afrikaans  Eerste Addisionele Taal of English First Additional Language.
 3. Wiskunde – Suiwer Wiskunde of Tegniese Wiskunde:  Wiskunde Geletterdheid beteken vir die tegniese leerder niks.  Daarom is ‘n hele nuwe vak genaamd Tegniese Wiskunde geformuleer met die oog op tegniese skole en tegniese vakke.  Tegniese Wiskunde word deur die industrie erken.  Dit beteken jy kan jou ambag gaan voltooi met Tegniese Wiskunde!  Wonderlike nuus!
 4. Wetenskap – Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap:  Tegniese Wetenskap is ook geformuleer met tegniese onderrig ingedagte.  Weereens word dit deur die industrie erken en kan jy dus jou studie voortsit met Tegniese Wetenskap agter jou naam!
 5. Ingenieursgrafika en -ontwerp:  Ons ouers het hierdie vak as Tegniese Tekeninge geken.  In IGO leer jy om die planne te interpreteer, en selfs jou eie planne op te trek, van dit wat jy in jou tegniese vak sal produseer.
 6. Tegniese vak:  Kies uit nege spesialisvakke en kies die area waarin jou belangstelling lê.
  1. Digitale Sisteme:  ‘n Leerder wat digitale sisteme neem sal te doen kry met rekenaars, Booleense algebra, mikrobeheerders, sisteem beheer, prossesors en programering.   Voorheen deel van Elektriese Tegnologie.
  2. Swaarstroom:  Swaarstroom elektriese stelsels verwys na toepassing van elektrisiteit waar swaar stroom vanaf ‘n hoofkragtoevoer gebruik word in ‘n aantal aanwendings.  Voorheen deel van Elektriese Tegnologie.
  3. Elektronika:  Elektronika stel die leerder hoofsaaklik bekend aan die aanwending van analoog elektronika wat van ligte stroom gebruik maak.   Voorheen deel van Elektriese Tegnologie.
  4. Konstruksie:  Konstruksie behandel die oprigting van beton- en baksteenstrukture en handel oor fondasies, beton, bekisting en versterkings, stellasies, betontrappe, dakbedekking en aspekte wat daarmee te make het. Hierdie vak was voorheen deel van ‘n vak genaamd Siviele Tegnologie.
  5. Houtwerk:  In houtwerk kry die leerder met onder andere las- en paswerk, muurpaneelwerk, bekisting, swewende houtvloere, plafonne, trappe, dakke, deure, dakke en kaste te doen.  Hierdie vak was ook voorheen net ‘n klein deeltjie van Siviele Tegnologie.
  6. Siviele Dienste:  Siviele dienste het te make met die “nat” aspek van struktuuroprigting, pypkonstruksie, riolering, warm- en kouewatertoevoer, dreinering en aspekte wat daarmee te make het.  Voorheen ‘n deel van Siviele Tegnologie.
  7. Automotive:  Automotive (motorwerktuigkunde) bestudeer die meganika agter petrol en diesel voertuie, motorfietse, grassnyers en trekkers.  Voorheen deel van Meganiese Tegnologie.
  8. Pas en draai:  Sluit in die draai, maal, sny en vorm, pas van sleutels, skagte en meer.  Die drie-dimensionele bewerking van staal. Voorheen deel van Meganiese Tegnologie.
  9. Sweis en metaal sluit in sweis (met gas, elektrisiteit, MIG, MAGS), ontwikkeling en die bewerking van staalplaat en die oprigting van strukture daaruit. Voorheen deel van Meganiese Tegnologie.

Tegnies gesproke die toekoms Technically speaking the future